• شرایط شرکت در مناقصه واگذاری حراست و نگهبانی مجتمع مسکونی فرهنگیان

  شرایط شرکت در مناقصه واگذاری حراست و نگهبانی مجتمع مسکونی فرهنگیان

  شرایط شرکت در مناقصه واگذاری حراست و نگهبانی مجتمع مسکونی فرهنگیان شرکت دارای اساسنامه باشد شرکت زیر نظر نیروی انتظامی باشد شرکت دارای سابقه کار به مدت ۵ سال باشد شرح و وظایف نگهبانان : الف ) کنترل ورود و خروج درب مسکونی ب ) کنترل ورود و خروج خودروهای شخصی و باری ج )

 • گزارش مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

  گزارش مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

  گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه چهار تهران ( در حال تصفیه ) مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ بر اساس آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲   گزارش مجمع ۱۴۰۰

 • مناقصه

  مناقصه

  « آگهی مناقصه » شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه چهار تهران ( در حال تصفیه ) در نظر دارد عملیات تکمیلی ساختمان پارکینگ های الحاقی را از طریق مناقصه به صورت تهاتر و نقد به واجدین شرایط واگذار نماید ، متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ به مدت « ده

 • واکسناسیون ساکنین مجتمع

  واکسناسیون ساکنین مجتمع

  واکسناسیون ساکنین مجتمع 17 الی 19 آذر در محل رو به روی بازارچه

 • گزارش حسابرس